Sakupljac kostiju online dating

savinuto drvo ili zeljezo, kojim se komadi drva drze zajedno; teski korak, — v. stropotati; zveketati Clannish — 59 — - Clearly Clannish (kla'nig), a. dugoljasto, iz dasaka zbijeno korito Chyle (kajl), n.

sakupljac kostiju online dating-18sakupljac kostiju online dating-15sakupljac kostiju online dating-82

yi izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: window (ui'ndo), prozor. te krsnih imena, — imena zemalja, — glavnih i rednih brojeva, te imena drzava Ujedinjenih Drz. This book has been carefully and conscientiously edited, using the best English dictionaries as authorities. a izgovara se dugo a: father (fador), otac; guard (gard), straza % izgovara se kratko a: dusk (dask), sumrak; duck (dak), patka. No effort or expense has been neglected in order to make it a practical work. a izgovara se glas izmedju ae, naginju^i malko vi§e glasu a: careful (kareful), oprezan; man (man), covjek. yu izgovaraju se spojno i brzo tako, da prvi y vise zvuci kao v: wool (uu'l), vuna; wound (uu'nd), rana. th u mnogim rijecima vise zvuci kao nas d, na pri- mjer.

Leave a Reply